BABY NINJV TOTE BAG

Back to shop

125,000

Chất liệu: 

 • Vải bố (canvas)
 • Khoá nhựa chắc chắn
 • Hình in Baby Ninja ở 1 bên túi

Sử dụng:

 • Thích hợp để sử dụng hàng ngày

Bảo quản: 

 • Không được là/ủi lên hình in

Thông số:

 • 40cm x 35cm x 12cm

BABY NINJV TOTE BAG

Chất liệu: 

 • Vải bố (canvas)
 • Khoá nhựa chắc chắn
 • Hình in Baby Ninja ở 1 bên túi

Sử dụng:

 • Thích hợp để sử dụng hàng ngày

Bảo quản: 

 • Không được là/ủi lên hình in

Thông số:

 • 40cm x 35cm x 12cm

Back to shop

125,000