F SPACESHIP HOODIE SIZE S

Back to shop

700,000

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc
Rộng 61.5cm/ dài 69.5cm

Out of stock

F SPACESHIP HOODIE SIZE S

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc
Rộng 61.5cm/ dài 69.5cm

Back to shop

700,000

Out of stock