F SPACESHIP SWEATSHIRT SIZE L

Back to shop

600,000

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc
Rộng 67cm/ dài 72cm

Out of stock

F SPACESHIP SWEATSHIRT SIZE L

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc
Rộng 67cm/ dài 72cm

Back to shop

600,000

Out of stock