F SPACESHIP T-SHIRT

Back to shop

280,000

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc

Chiều rộng Chiều Dài Phù hợp với chiều cao Phù hợp với cân nặng
L 55 cm 74 cm 1m65 – 1m75 55kg – 65kg
XL 58 cm 78 cm 1m75 – 1m80 65kg – 75kg

F SPACESHIP T-SHIRT

“F” Spaceship hand-printing mini collection
Dòng sản phẩm đặc biệt được Founder của FRK in tay thủ công.
Số lượng sản phẩm rất ít, chỉ có tổng 5 chiếc Hoodies/ Sweaters được sản xuất (trong đó có 1 chiếc được FRK giữ lại).
Số lượng T-shirts: 4 chiếc

Chiều rộng Chiều Dài Phù hợp với chiều cao Phù hợp với cân nặng
L 55 cm 74 cm 1m65 – 1m75 55kg – 65kg
XL 58 cm 78 cm 1m75 – 1m80 65kg – 75kg

Back to shop

280,000