FLAMING SKULL SWEAT SHORTS (BLACK)

Back to shop

320,000 190,000

M: bụng 60 – 96cm, chiều dài 44cm, đũng 27cm, miệng ống 29cm.

L: bụng 68 – 98cm, chiều dài 46m, đũng 29cm, miệng ống 30cm.

XL: bụng 76 – 100cm, chiều dài 48cm, đũng 31cm, miệng ống 31cm.

Clear

FLAMING SKULL SWEAT SHORTS (BLACK)

M: bụng 60 – 96cm, chiều dài 44cm, đũng 27cm, miệng ống 29cm.

L: bụng 68 – 98cm, chiều dài 46m, đũng 29cm, miệng ống 30cm.

XL: bụng 76 – 100cm, chiều dài 48cm, đũng 31cm, miệng ống 31cm.

Back to shop

320,000 190,000

Clear