FREAKERS SOCKS

Back to shop

85,000

. 1 pack 2 đôi: 95.000đ

. Tuỳ chọn màu theo cặp (chọn ở dưới)

. Miễn phí vận chuyển

. Độ dài cổ chân: 20cm (xem ảnh kích thước để rõ hơn)

Đặc biệt với mỗi 1 pack tất được bán, FRK sẽ trích ra 5.000đ để quyên góp làm contest skate vào cuối tháng 8 tới. Đây là contest đầu tiên trong năm nay do FRK tổ chức nhằm phát triển cộng đồng.

 

FREAKERS SOCKS

. 1 pack 2 đôi: 95.000đ

. Tuỳ chọn màu theo cặp (chọn ở dưới)

. Miễn phí vận chuyển

. Độ dài cổ chân: 20cm (xem ảnh kích thước để rõ hơn)

Đặc biệt với mỗi 1 pack tất được bán, FRK sẽ trích ra 5.000đ để quyên góp làm contest skate vào cuối tháng 8 tới. Đây là contest đầu tiên trong năm nay do FRK tổ chức nhằm phát triển cộng đồng.

 

Back to shop

85,000