FRK/caubetho TOTE BAG

Back to shop

150,000

. Chất liệu: Canvas

. Kích thước tổng thể: 41cm x 35cm x 10cm

. Kích thước túi nhỏ: 19cm x 27cm x 4cm

. Khoá kéo nhựa

Hidden Moment from the East: An internet troll
-caubetho
Một nghệ sĩ trẻ đến từ Sài Gòn, không bị giới hạn bởi phương tiện hoặc thể loại nghệ thuật.
Thỏ muốn thể hiện tư duy nghệ thuật của mình một cách đa dạng, bao gồm nghệ thuật kỹ thuật số, hội họa và điêu khắc.
Công việc chủ yếu của caubetho đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ di sản văn hóa đến những kinh nghiệm trưởng thành của chính mình. Anh ta quan sát và khám phá các vấn đề đời sống xã hội và biểu tượng văn hóa đại chúng trong cuộc sống hàng ngày.
caubetho chơi đùa với các tiêu chuẩn thông qua việc tạo ra nghệ thuật kết hợp giữa giá trị cổ điển Việt Nam và văn hóa đại chúng đương đại, tạo nên những tác phẩm độc đáo và có sức ảnh hưởng.
Về sự kết hợp với FRK:
Chúng mình có làm việc với nhau để tạo ra sản phẩm kỷ niệm, nhân dịp triển lãm cá nhân của Thỏ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 06/07/2023 tới.
Triển lãm mang tên “Hidden Moment from the East: An internet troll” – Cuc Gallery (Keangnam Hà Nội).
Thỏ nhìn thấy sự dễ thương trong những bức hình pixel art của chúng mình, kèm theo đó là tinh thần văn hoá của FRK cũng khiến anh ấy ấn tượng.

FRK/caubetho TOTE BAG

. Chất liệu: Canvas

. Kích thước tổng thể: 41cm x 35cm x 10cm

. Kích thước túi nhỏ: 19cm x 27cm x 4cm

. Khoá kéo nhựa

Hidden Moment from the East: An internet troll
-caubetho
Một nghệ sĩ trẻ đến từ Sài Gòn, không bị giới hạn bởi phương tiện hoặc thể loại nghệ thuật.
Thỏ muốn thể hiện tư duy nghệ thuật của mình một cách đa dạng, bao gồm nghệ thuật kỹ thuật số, hội họa và điêu khắc.
Công việc chủ yếu của caubetho đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ di sản văn hóa đến những kinh nghiệm trưởng thành của chính mình. Anh ta quan sát và khám phá các vấn đề đời sống xã hội và biểu tượng văn hóa đại chúng trong cuộc sống hàng ngày.
caubetho chơi đùa với các tiêu chuẩn thông qua việc tạo ra nghệ thuật kết hợp giữa giá trị cổ điển Việt Nam và văn hóa đại chúng đương đại, tạo nên những tác phẩm độc đáo và có sức ảnh hưởng.
Về sự kết hợp với FRK:
Chúng mình có làm việc với nhau để tạo ra sản phẩm kỷ niệm, nhân dịp triển lãm cá nhân của Thỏ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 06/07/2023 tới.
Triển lãm mang tên “Hidden Moment from the East: An internet troll” – Cuc Gallery (Keangnam Hà Nội).
Thỏ nhìn thấy sự dễ thương trong những bức hình pixel art của chúng mình, kèm theo đó là tinh thần văn hoá của FRK cũng khiến anh ấy ấn tượng.

Back to shop

150,000