PATTERN CANVAS BELT

Back to shop

85,000

/CHÚ Ý: VUI LÒNG GHI CÂN NẶNG VÀO PHẦN GHI CHÚ KHI ĐẶT HÀNG ĐỂ CHÚNG TÔI LỰA CHỌN SIZE THÍCH HỢP.

. Chất liệu: Canvas + kim loại

. Độ dài: 120cm

. Độ rộng: 3cm

PATTERN CANVAS BELT

/CHÚ Ý: VUI LÒNG GHI CÂN NẶNG VÀO PHẦN GHI CHÚ KHI ĐẶT HÀNG ĐỂ CHÚNG TÔI LỰA CHỌN SIZE THÍCH HỢP.

. Chất liệu: Canvas + kim loại

. Độ dài: 120cm

. Độ rộng: 3cm

Back to shop

85,000