PLUGBOT SHORTS

Back to shop

395,000

. Chất liệu: 100% cotton

. Màu sắc: Xám đen

. Model 1m78 – 62kg: mặc size 36 đi kèm dây nịt vì bụng rộng, thích mặc dài và to.

. Model 1m65 – 52kg: mặc size 30 đi kèm dây nịt vì bụng rộng.

. Model 1m69 – 55kg: mặc size 30 đi kèm dây nịt

 

Size Chiều rộng eo Chiều dài Chiều rộng ống quần Đũng quần
30 37 cm (dành cho người eo 83cm đổ lại) 58 cm 31.5 cm 36 cm
32 40 cm  58.5 cm 31.5 cm 36 cm
34 42 cm 59 cm 32.5 cm 37 cm
36 44 cm (dành cho người eo 92cm đổ lại)  59 cm 33 cm 38 cm

PLUGBOT SHORTS

. Chất liệu: 100% cotton

. Màu sắc: Xám đen

. Model 1m78 – 62kg: mặc size 36 đi kèm dây nịt vì bụng rộng, thích mặc dài và to.

. Model 1m65 – 52kg: mặc size 30 đi kèm dây nịt vì bụng rộng.

. Model 1m69 – 55kg: mặc size 30 đi kèm dây nịt

 

Size Chiều rộng eo Chiều dài Chiều rộng ống quần Đũng quần
30 37 cm (dành cho người eo 83cm đổ lại) 58 cm 31.5 cm 36 cm
32 40 cm  58.5 cm 31.5 cm 36 cm
34 42 cm 59 cm 32.5 cm 37 cm
36 44 cm (dành cho người eo 92cm đổ lại)  59 cm 33 cm 38 cm

Back to shop

395,000