CROPPED KHAKI WORK PANTS (FADED BLACK)

Back to shop

480,000

S: bụng 76cm, chiều dài 89cm, đũng 28cm, đùi 52cm, miệng ống: 20cm.

M: bụng 80cm, chiều dài 91cm, đũng 30cm, đùi 54cm, miệng ống: 20,5cm.

L: bụng 84cm, chiều dài 93cm, đũng 32cm, đùi 56cm, miệng ống: 21cm.

Clear

CROPPED KHAKI WORK PANTS (FADED BLACK)

S: bụng 76cm, chiều dài 89cm, đũng 28cm, đùi 52cm, miệng ống: 20cm.

M: bụng 80cm, chiều dài 91cm, đũng 30cm, đùi 54cm, miệng ống: 20,5cm.

L: bụng 84cm, chiều dài 93cm, đũng 32cm, đùi 56cm, miệng ống: 21cm.

Back to shop

480,000

Clear