CAREERS

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng hàng đầu để cùng phát triển FRK Skateboarding, tư duy khác biệt với số đông.
Chúng tôi đảm bảo quyền lợi theo năng lực và gắn kết bằng sự tương đồng trong tầm nhìn tham vọng.
Nếu bạn đang cần một công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian, hãy cứ liên hệ với chúng tôi qua email sau: [email protected]


Marketing & Communications

  • Nhóm tiếp thị và truyền thông: Thúc đẩy nhận thức và sự quan tâm tới FRK Skateboarding, định vị thương hiệu ở vị trí hàng đầu về văn hoá, nghệ thuật, kinh doanh. Đồng thời có tác động tích cực và xây dựng các cộng đồng có ý nghĩa, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Graphic Designer

  • Phát triển mẫu thiết kế hình hoạ cho các sản phẩm liên quan.

Fashion Designer 

  • Lên ý tưởng và thực hiện các sản phẩm thời trang đặc trưng của nhãn hiệu.

Photographer

  • Chụp ảnh sản phẩm cùng các công việc liên quan tới hình ảnh nhãn hiệu.